Kontakt

Det finns många skäl att kontakta oss.

Som vi redan skrivit, vi är intresserad av att samarbeta med aktörer som arbetar för att småföretagare rekryterar bättre och bredare. Det kan handla om näringslivskontor i kommuner, rådgivare för företagare som Coompanion, Nyföretagarcentrum med flera, branschorganisationer etc. Vi kan samverka kring utbildning och coaching.

Vi är också intresserad av att få kontakt med enskilda företagare och företag. Eller nätverk av företagare. Det kan handla om lokala företagarföreningar i köpkvarter eller företagare i lokala kluster. Också vi kan samarbeta för att erbjuda stöd för att småföretagare ska rekrytera bättre och bredare.

Självklart kan också vem som helst kontakta oss för att berätta för oss hur tjänsten JobAdd-Coach eller webbverktyget JobAdd kan bli bättre.

Maila hello@modetre.se eller ring +46 (0)73 504 7007.