Samarbeten

2012 – Jobbcoach

En av initiativtagarna arbetade som jobbcoach i en av Stockholms förorter på uppdrag av Arbetsförmedlingen. Jobbcoachingen som den var organiserade då byggde på att varje individ hade ansvar för sitt eget arbetsliv. Till sin hjälp fick den arbetssökande en coach. ”Här får du stöd att förstå vad du ska göra för att skaffa dig ett jobb.” Många av oss som arbetade som jobbcoacher förstod att förmågan att skaffa sig jobb är större än individen. Vilka sociala nätverk individen har tillträde till bestämmer i hög grad förmågan att skaffa sig jobb.

2015 – NY-Anställd

Det som nu blivit JobAdd började med att en grupp privata utförare av omställningscoaching i Nacka kommun lämnade in en Vinnova-ansökan kallad Ny-Anställd. Vi lämnade in ansökan i april 2015. Syfte var att utveckla ett koncept för coaching av småföretagare. Alla vi initiativtagare hade erfarenhet av att möta småföretagare som gärna skulle vilja rekrytera men inte såg hur det skulle kunna gå till. ”Vi har fullt upp med att leverera de order vi har. Vi skulle kunna ta fler order men vi har nått vår max, vi klarar inte mer. Och vi har ingen tid att rekrytera, och definitivt inte tid att skola in nya medarbetare.” Vi fick avslag på Vinnova-ansökningen i juni 2015.

2017 – digital HR-avdelning

I mars 2017 lämnade vi in en ansökan till Tillväxtverket i deras utlysning Enklare vägar till jobb och kompetens. Vår idé var att skapa en digital HR-avdelning för småföretagare. En idé vi lånade från Bengt Wiktorén, Enheten för arbetsgivare, Arbetsförmedlingen. Nacka kommun, arbets- och företagarenheten medverkade i ansökan som part och bollplank. Vi tänkte vi skulle använda oss av befintliga digitala lösningar. Det visade sig att de digitala lösningar vi hittade var för krångliga för småföretagare. Vi fick börja från noll och skapa något själva.

Innan vi skapade ville vi skaffa oss fakta. Vi anlitade Swedish Fashion Council för att genomföra intervju av 30 småföretagare för att undersöka deras behov i samband med att de rekryterade. Småföretagarnas svar, och våra egna erfarenheter av att rekrytera, var grunden för den första version av JobAdd, den var klar sensommaren 2017. Vi gjorde den i samarbete med Ekstra digitala byrå.

Under hösten 2017 har vi testat JobAdd på småföretagare inom textil- och modeföretag. Och på personer från Mode 3:s nätverk av unga designers och skräddare som söker jobb. Vi ville försäkra oss om att både arbetsgivare och arbetssökande förstod hur tjänsten fungerar.

2018 – JobAdd-Coach

Med start februari 2018 lanserar vi tjänsten rekryterings-coach, en kombination av coach-stöd och stöd genom webbaserade verktyg. Vi är självklart fortsatt intresserade av att samarbeta med aktörer som vill stötta småföretagare att rekrytera bättre och bredare. Hör av er om ni har idéer om hur vi kan samarbeta.